Mówi się że architektura rzymska zaspokajała potrzeby praktycznie całego ogółu obywateli. Budownictwo świeckie miało przewagę nad architekturą sakralną. Rzymianie wykazywali talenty militarne i administracyjne oraz zdolności konstrukcyjne w dziedzinie nauk inżynieryjnych i budowlanych oraz przejęli osiągnięcia Etrusków i Greków, głównym polem działań była architektura oraz sztuki piękne.

Rzymianie zastosowali nowe rozwiązania w zakresie materiałów budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych. Bodajże największą innowacja były beton oraz szkło. Ten drugi został zresztą ponownie odkryty dopiero w dziewiętnastym wieku. Rzymianie budowali budowle ogromne i monumentalne, były one ucieleśnieniem sposobu bycia tej cywilizacji, która na blisko dwa wieki zdominowała Europę.