Wariograf, czyli wykrywacz kłamstw to urządzenie, które wzbudza wiele kontrowersji i emocji. Jego zadaniem jest przede wszystkim, jak wskazuje nazwa, sprawdzenie, czy badana osoba mówi prawdę. Najczęściej badanie na wykrywaczu kłamstw wykonuje się na życzenie osoby, która chce przekonać otoczenie, na przykład rodzinę, że mówi prawdę. Czasem takie badanie zlecają pracodawcy, by sprawdzić nowego pracownika i w ten sposób ustrzec się przed jego nieuczciwym działaniem, które naraziłoby firmę na straty finansowe. Wykrywacz kłamstw reaguje na zmiany tętna badanego, który odpowiada na pytania zadawane przez osobę obsługującą urządzenie. Podkreśla się, że wiarygodność wyniku zależy przede wszystkim od dużego doświadczenia człowieka przeprowadzającego badanie i odpowiedniego doboru pytań, których jest zazwyczaj osiem. Badanie na wykrywaczu kłamstw nie zawsze jest jednoznaczne, a niektórzy twierdzą, że urządzenie można oszukać, przywołując w czasie pracy wariografu na przykład traumatyczne wspomnienia.