Co dają klasy profilowane

Wybierając kolejne szczeble edukacji dla naszych dzieci, bądź jako uczeń szkoły podstawowej czy gimnazjalista poszukując dla siebie interesujących możliwości w nowych szkołach, z pewnością rzucają Ci się w oczy klasy profilowane: kilkujęzyczne, dziennikarskie, tzw. biol-chemy, prawnicze, europejskie, sportowe, filmowe… Tego typu specyfikacje można mnożyć niemal w nieskończoność. Co jednak – poza piękną nazwą oraz prestiżem – dają klasy profilowane? Jest to ciekawe wyjście dla uczniów mniej więcej orientujących się w swoich planach na dalszą przyszłość. Jeśli jednak kompletnie nie wiadomo jeszcze co po gimnazjum czy liceum, nie ma potrzeby by rwać włosy z głowy. Mimo profilowego nastawienia, przewagi określonych (humanistycznych, matematycznych i tak dalej) przedmiotów, wybór danego profilu nie determinuje jeszcze ani dalszej drogi życiowej delikwenta ani nawet wybranych przezeń przedmiotów zdawanych na maturze. Nierzadko klasy o konkretnym profilu prowadzą różnorodne zajęcia dodatkowe czy specyficzne aktywności mające na celu ułatwienie przyszłym absolwentom kontynuowanie obranej już na etapie gimnazjum czy liceum ścieżki. W większości wypadków jednak klasy profilowe choć pomagając w rozwijaniu osobniczych zainteresowań, nie zamykają jednak drogi do podejmowania decyzji całkiem oddalonych od swego założonego profilu.