Według licznych badań socjologicznych Polacy, czytają coraz mniej książek. Zjawisku to jest obserwowalne wśród dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Jeśli chodzi o pierwszą grupę, to miejsce książki zastępuje komputer, w wypadku drugiej ? telewizor. Powodów dla których warto czytać książki jest bardzo dużo. Po pierwsze jest to czynność, która zachęca do tworzenia własnych przemyśleń na szereg tematów. Książkę przyswaja się stopniowo, kartka po kartce, pojawia się więc czas, który może zostać wykorzystany na snucie rozważań na tematy, jakie zostały poruszone w książce. Cała kultura człowieka bazuje na słowie. Dzięki czytaniu książek, powiększamy zasób słów, jakim władamy, uczymy się logicznego formułowania sądów. Oglądając telewizję, czy też grając w grę, skupiamy się na wizualnym aspekcie rzeczywistości. Świat, który widzimy, został przez kogoś wykreowany, nie wymaga ona ponownego kreowania przez nas. Inaczej jest w wypadku czytania książek. Mimo tego, że poznajemy opis danej rzeczywistości, to my sami, dzięki wyobraźni, nadajemy jej pewien kształt. Dwie osoby, które przeczytały tą samą książkę, będą miały inne wyobrażenie na temat przedstawionych w niej miejsc, postaci, zdarzeń.