Szkoła to przede wszystkim miejsce, w którym przekazuje się wiedzę następnym pokoleniom. Niemniej, nie wystarczy, że nauczyciel pojawi się w szkole j będzie prowadził lekcje. Dzisiaj jego zadaniem jest także zdawanie odpowiednich raportów i relacji z przerabianego z uczniami materiału. Służy to utrzymaniu jednolitości w szkołach i umożliwia wprowadzanie późniejszych egzaminów, takich samych w każdej szkole i dla każdego ucznia. Jak nauczyciel wykonuje takie sprawozdanie? Dzieje się to na kilka sposobów, a przy wszystkich niezbędne są druki szkolne. Najważniejszym z nich jest oczywiście dziennik lekcyjny, do którego wpisywane są wszelkie tematy lekcyjne. To właśnie w nim nauczyciel odnotowuje także frekwencje, punktualność i, co najważniejsze, oceny wszystkich uczniów, posegregowane kolumnami. Dziennik jest zatem nie tylko dokumentacją przerabianego materiału, ale także potwierdzeniem osiągnięć ucznia. Jest potem podstawą wszelkich rozliczeń na koniec roku szkolnego. Nauczyciel musi także, po ukończeniu rocznego programu, napisać odpowiednie sprawozdanie, w którym określa stopień zrealizowania materiału (niekiedy nie uda się tego uczynić w całości) i dodatkowych informacji dotyczących nauczanej klasy, także pod względem zachowania i dodatkowych sukcesów ucznia, na przykład na olimpiadach przedmiotowych.