Edukacja wczesnoszkolna stanowi punkt startowy w drodze do kształcenia w życiu każdego dziecka. W zależności od podejścia nauczycieli, rodziców i form realizacji podstaw nauczania będzie on bardziej lub mniej udany.

Największą rolę odgrywa nauczyciel i sposób przekazywania wiedzy. Nauka powoli odchodzi od stereotypów i sukcesywnie wprowadza nowoczesne techniki nauczania. Głównie stosuje metody aktywizujące lub poznawcze. Jedną z popularniejszych jest burza mózgów czy też poznanie zagadnienia poprzez namacalne doświadczenia. Dobrą formą nauki jest organizacja krótkich wycieczek np. do fabryk, muzeów, teatru, kina. W zależności co chcemy uzmysłowić uczniom można zabrać ich do laboratorium badawczego lub ciekawe wykłady z fizyki doświadczalnej prowadzone w pobliskiej uczelni. Po każdym wyjściu w teren na następnych zajęciach należy podsumować zdobyte wiadomości.

Poznawanie poprzez bezpośrednie zetknięcie się z danym pojęciem pozwala na lepsze zrozumienie. Bez niego na nic zdadzą się suche treści „wkuwane na blachę”.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.