Edukacja wczesnoszkolna jest realizowana w formie nauczania zintegrowanego w klasach I do III oraz nauczania edukacyjnego w klasach IV do VI. Sposób nauczania przedmiotów jest dowolny tzn. można stosować różne, aktywizujące metody.

Dzięki zastosowaniu np. burzy mózgów lub pracy zespołowej rozwija się kreatywność i zdolność samodzielnego myślenia. Nauka dla uczniów sama w sobie nie jest wówczas tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością. Z większym zaangażowaniem podchodzą do codziennych zajęć. Wiadomości i kształtujące się podejście do nauki w najmłodszych latach stanowią bazę i punkt wyjścia do nauki w klasach IV – VI. Obok zdobywania wiedzy ogólnej z języka polskiego, matematyki, historii bardzo ważne jest wychowanie społeczne. Należy wzbudzić w dziecku poczucie odpowiedzialności za drugą osobę, otaczającą nas przyrodę oraz o samego siebie.

Szkoła niczym drugi rodzic kształci u swojego progu, pierwszej klasy, czy też przedszkola charakter dziecka. Pomaga odróżniać dobro od zła, integruje z rówieśnikami.