W naszej praktyce gospodarczej zawsze uznawano istnienie ceny czy też wartości wymiennej ziemi w gospodarstwach indywidualnych. W razie wywłaszczania gruntów prywatnych właściciel otrzymywał zawsze określoną zapłatę za ziemię. Mniej więcej do połowy lat sześćdziesiątych instytucje państwowe przekazywały sobie nawzajem grunty państwowe bezpłatnie. Natomiast osoby prywatne mogły nabywać ziemię państwową po cenach ustalonych przez Bank Rolny. W późniejszych jednak latach zostały wydane odpowiednie akty prawne, które przewidują odpłatne przekazywanie ziemi państwowej innym instytucjom państwowym na cele nierolnicze. Zostały ustalone nawet bardzo wysokie stawki opłaty za tę ziemię, mające chronić użytki rolne przed zmianą sposobu ich użytkowania. Cena ziemi w innym ujęciu jest kosztem, który musi ponosić ten, kto nie posiadając jej pragnie ją użytkować, co w praktyce może oznaczać konieczność kupna tej ziemi. W związku z tym można mówić o społecznym koszcie ziemi. Społeczny koszt -ziemi to korzyści, z jakich się rezygnuje wówczas, gdy określona działka ziemi zmienia swe zastosowanie. Jeśli działka ta zostanie np. wyłączona z produkcji rolniczej i przekazana przemysłowi, wówczas jej społecznym kosztem będą utracone korzyści z jej rolniczego użytkowania. Zatem społeczny koszt ziemi występuje wtedy, gdy ziemia jest czynnikiem rzadkim, o który konkuruje co najmniej dwóch użytkowników. Na wielkość społecznego kosztu ziemi wpływa typ produkcyjny gospodarstwa, w którym się ona znajduje.

………
– Obsługa i programowanie obraniarek CNC
– legitymacja studencka hologram
– hologram na legitymacje studencką
– niepubliczna szkoła podstawowa warszawa ursynów
– Nauka gry na perkusji Warszawa
– zawór antyskażeniowy
– zeltiq warszawa
– Vademecum elektryka
– wypożyczalnia busów osobowych toruń
– Egzamin kwalifikacyjny elektryka Orlik