Krytykiem literackim pokolenia mającym wielki autorytet był Ignacy Matuszewski 1858-1919). Ten niezwykle płodny i aktywny krytyk należał, sądząc z jego wystąpień, do zwolenników modernizmu w jego wydaniu ?europejskim”. W każdym razie podstawowe prace teoretyczne Matuszewskiego: studium Subiektywizm w krytyce 1897 oraz książka Słowacki i nowa sztuka, drukowana w prasie w 1890 r., wydanie książkowe w 1902 zdają się świadczyć o solidaryzowaniu się krytyka z poglądem, iż sztuka ma przede wszystkim cele artystyczne. Książka Słowacki i nowa sztuka zyskała bardzo duży rozgłos. Szczególnie życzliwie była przyjęta przez młodych, ponieważ Matuszewski dążył do poparcia podstaw filozoficznych i estetycznych modernizmu wielkim autorytetem: upatrywał, nie bez racji, prekursora głównych tendencji modernistycznej sztuki w Słowackim. Najbardziej konsekwentnymi wyznawcami tendencji modernistycznych w sztuce byli w swojej działalności krytycznej Stanisław Przybyszewski, Zenon Przesmycki Miriam, Ostap Ortwin i Stanisław Lack. Ten ostatni współpracował ściśle z Przybyszewskim w okresie redagowania przez niego czasopisma ?Życie”.