Jak zmotywować dziecko do nauki?

Kolejny raz Twoja pociecha wraca załamana ze szkoły, ponieważ mimo prób usilnego nauczenia się pewnych rzeczy i tak nie udało mu się zaliczyć sprawdzianu czy kartkówki na satysfakcjonująca go ocenę. Niepowodzenia szkolne mają bardzo silny wpływ na to jaką motywację dziecko będzie miało do dalszej nauki i rozwoju. Przede wszystkim nie możemy robić z tego powodu wyrzutów naszemu dziecku. Wielu rodziców posuwa się do tego, żeby nazywać dziecko leniem, nieukiem lub innymi tego typu epitetami. Jest to zabójstwo dla całej motywacji dziecka jaka jeszcze mu pozostała. Trzeba poszukać przyczyny problemu. Musimy się zastanowić gdzie tkwi podłoże niepowodzenia i wtedy podjąć odpowiednie kroki po to, żeby na nowo przywrócić dziecku wiarę we własne możliwości, chęć do uczenia się i osiągania dobrych wyników. Dobrze jest na przykład zapisać dziecko na dodatkowe zajęcia, korepetycje, które pomogą mu zrozumieć i nadgonić materiał z którym pociecha ma problem.