W dzisiejszych czasach przywiązuje się coraz większą wagę do ochrony środowiska. Każda działalność człowieka związana jest z ingerencją w środowisko naturalne, dlatego tak ważne jest, by żyć w zgodzie z przyrodą.
Istnieją różne metody na segregacje śmieci – w każdej gminie inny sposób podziału odpadów, jednak ma to zostać usystematyzowane przez wzgląd na turystów, którzy są przywiązani do zasad obejmujących ich miejscowości i nie zwracają przy tym uwagi na różnice obecne w innych miastach.
Ważne też jest to, aby odpady z budowy czy z remontów nie zostały wyrzucane gdzieś w miejscach niedozwolonych jak lasy, rzeki, potoki tylko trafiały do specjalnych pojemników. Na te potrzeby stworzone zostały kontenery na gruz – w wersji z dachem lub bez.
Wiele firm zajmuje się wywozem odpadów budowlanych i komunalnych, a także sprzedażą kontenerów lub nawet ich wynajmem. Pojemniki takie mają zwykle pojemności rzędu 5 lub 7 metrów sześciennych, a do ich podstawienia wymagany jest teren o wymiarach 2 na 4 metry z dojazdem dla samochodów ciężarowych.