Czysty korund – leukoszafir, może występować tylko w formie krystalicznej. Gdy spróbujemy go stopić, okaże się, że raz,em z korundem topi się wymurówka każdego pieca, dwie różne ciecze mieszają się ze sobą i zamiast leukoszafiru uzyskujemy brudną niejednorodną masę. Stosując odpowiednią metodę krystalizacji można by co prawda uzyskać duże monokryształy leukoszafiru, tak duże, że można by z nich wyciąć kolbę lampy żarowej. Niestety korund jest tak twardy, że daje się obrabiać tylko narzędziami wykonanymi z diamentu. Można by, ale czas potrzebny na wykonanie jednej kolby byłby tak długi, a koszt tak wysoki, że… Potrzeba jest matką wynalazków. W roku 1970 pod kierunkiem znanego fizyka B. Chalmersa opracowano w Anglii odmianę metody Czochralskiego, która w pierwszej wersji umożliwiała wytwarzanie monokrystalicznych bardzo cienkich włókien z leukoszafiru, używanych między innymi do wytwarzania superprecyzyjnych wag fizycznych do ważenia najmniejszych ilości substancji. Po kolejnych próbach i modyfikacjach możliwe stało się również produkowanie monokryształów w kształcie cienkich taśm i rurek, które można było zastosować m.in. jako oprawy niewielkich lamp oświetleniowych o bardzo dużej mocy.

………
– Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. Poradnik projektanta – Żarski
– Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Poradnik
– hologram kolekcjonerski els
– hologramy legitymacja studencka
– jak odkleić hologram z legitymacji
– naklejki legitymacja studencka
– certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
– nauka gry na flecie poznań
– iso 50001 szkolenie kraków
– izolator przepływów zwrotnych