Miejsce, gdzie każdy zapisany czytelnik może wypożyczyć dowolną książkę, lub książki to biblioteka. Tam każdy, kto posiada odpowiednie konto biblioteczne może wypożyczać dowolną ilość książek. Jednak prawdziwą plagą w polskich bibliotekach jest nieterminowe ich oddawanie. Okazuje się, że zaledwie 10% książek wraca do bibliotek w terminach takich, w jakich powinny wrócić. Częśc bibliotek wprowadziło kary za przechowywanie książek ponad wyznaczony czas. Zazwyczaj te kary nie są wysokie, jednak jeżeli przechowujemy przez miesiąc kilka książek, może uzbierać się całkiem spora suma. Minimalna kara, jaką zazwyczaj wprowadzają biblioteki, to 1zł za każdy miesiąc przetrzymania. Są też takie, w których należy dopłacić około 1zł za każdy tydzień. W najbardziej restrykcyjnych przypadkach trzeba dopłacac około 20groszy za każdy dzień zwłoki z oddaniem książki. Biblioteki publiczne jednak przyciągają coraz więcej ludzi. Dzięki dotacjom z różnych organów państwa i Unii Europejskiej, oraz darom ludzi, księgozbiory się powiększają.