W dzisiejszym modelu pracy, największy nacisk kładziony jest na efektywność pracownika. Dla pracodawcy lepiej jest posiadać jednego pracownika, który ma odpowiednie kompetencje, niż kilku, którzy ich nie mają. Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu Pracy, a także Kodeksu Cywilnego, to pracodawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór pracowników. Przepisy te jasno wskazują, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników, w zakresie normalnego ruchu przedsiębiorstwa. Zatrudnianie pracowników posiadających odpowiednie kompetencje, pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Równie ważne jest ciągłe doszkalanie kadry pracowniczej. Wysłanie na szkolenie i czy kurs certyfikat kompetencji zawodowych, pozwoli podnieść poziom kwalifikacji pracowników. Wyższy poziom umiejętności pracowników to większa efektywność ich działań. Aspekt ekonomiczny jest również ważny, gdyż doświadczony pracownik jest w stanie daną pracę wykonać w krótszym czasie i mniejszym nakładem materiałów.