Laboratorium wzorcujące zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wzorcowaniem wybranych przyrządów pomiarowych. Wzorcowaniem może zostać objęte szerokie spektrum urządzeń. Należ do nich proste wagi czy bardziej skomplikowane aparatury do pomiaru na przykład stężenia gazów. Wzorcowanie musi zostać przeprowadzone właściwie, zgodnie z wymaganiami i poprawna polityką metrologiczną. Dzięki niemu mamy pewność, że pomiary będą bardzo dokładne, zgodne z przyjętymi normami. Wzorcowanie może dotyczyć różnych wielkości takich jak: geometryczne, elektryczne, ciśnienie, siła, wilgotność, masa, czas czy temperatura. Ważne jest bowiem, żeby wyniki naszych badań czy pomiarów wychodziły możliwie, jak najbardziej powtarzalne. Należy zminimalizować wpływ urządzeń na wyniki pomiarów.
Najlepsze i przy tym najbardziej wiarygodne laboratoria posiadają akredytację, które poświadczają o ich profesjonalizmie i dokładności. Prowadzi się również różne rankingi porównujące wyniki laboratoriów wzorcujących, co pomaga w wyborze odpowiedniego do naszych potrzeb.