Jest to okres pożytku letniego, w związku z czym w ulach zapewnić musimy dostateczną ilość plastrów do magazynowania miodu. Występujące w tym czasie wysokie temperatury mogą spowodować przegrzanie. Stąd też należy dbać o właściwe ocienienie uli lub zabezpieczenie poprzez stosowanie wcześniej tu podanych metod. Jest to również korzystny moment na wymianę nieodpowiednich matek na nowe i młode. W miarę zmniejszania się pożytku zdejmujemy nadstawki, a pod koniec lipca, gdy jego ilość jest już zbyt mała, rozpoczynamy podkarmianie pszczół, aby zapewnić sobie silne rodziny na zimę. Stopniowo też przystępujemy do prac związanych z przygotowaniem i układaniem gniazd do zimowania. Po zakończeniu pożytku przystępujemy do uporządkowania gniazd, dostosowując ich wielkość do siły każdej rodziny. Jednocześnie przystępujemy do podkarmiania odmładzającego, podając codziennie w małych dawkach syrop, sporządzony w proporcji: l kg cukru na l litr wody. Działanie to ma na celu wylęg dobrze zimujących pszczół, przy czym termin wylęgu ma istotny wpływ na ich przeżywalność. Największą przeżywalnością charakteryzują się pszczoły, które wylęgły się z jaj złożonych pomiędzy 15 lipca a 20 sierpnia. Poza tym żyją one długo wiosną i dlatego też mogą łatwiej sprostać trudom związanym z prawidłowym rozwojem rodzin w nowym sezonie.