W miarę przybywania czerwiu oraz zastępowania starych pszczół przez nowe zachodzi konieczność powiększenia gniazda. Zwiększa się też wtedy ilość przynoszonego nektaru oraz pyłku. Poszerzanie gniazda dostosowujemy do siły rodziny. Gdy mamy do czynienia z rodziną słabą, plastry dodajemy dopiero w momencie dobrego obsadzenia przez pszczoły skrajnych ramek. Przy silnych rodzinach nowe ramki dostawić możemy już w czasie obsadzenia przedostatnich plastrów. Gniazdo powiększamy tylko nieuszkodzonymi, jasnobrązowymi plastrami, na których jest niewiele komórek trutowych. Nigdy nie należy dokonywać wstawień pomiędzy czerw. Około połowy maja pszczoły zaczynają wydzielać (wypacać) wosk. Stwierdzić to można po tak zwanym pobielaniu plastrów. Wówczas zamiast plastrów dajemy rodzinom węże. Silnym rodzinom oprócz węży można wstawić ramki pracy, służące do produkcji wosku. Stosowanie węży lub ramek pracy zmniejsza możliwość powstania nastroju rojowego u pszczół.