Pierwsze patenty na metodę syntezy tego granatu uzyskano bardzo niedawno-w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych w USA, w laboratoriach ?Thelephony Bell Co”. Pierwsze kryształy uzyskano przez krystalizację z roztworu. Rozpuszczalnikiem była jednak nie woda, lecz stopiony tlenek ołowiu lub mieszanina tlenku i chlorku ołowiu, a tygiel musiał być wykonany z platyny. Początkowo YAG stał się kamieniem imitującym diamenty. Doskonale przezroczysty, mimo że ma niższy niż diament współczynnik załamania światła i niższą dyspersję, imitował diament tak doskonale, że bez specjalnych przyrządów nawet specjaliści nie byli w stanie stwierdzić, czy jest to diament czy granat litowo-aluminiowy. Wynika to między innymi ze szczególnej jego cechy-daje się doskonale polerować. Pierwszy znaczący sukces producentów YAG przypada na koniec lat sześćdziesiątych. Syntetyczny granat może być w procesie krystalizacji barwiony przez dodanie metali barwiących. Może być srebrzysty, złoty i zielony, od jasnozielonego do prawie szmaragdowego. Równocześnie z karierą jubilerską rozpoczyna się ważniejsza kariera syntetycznego granatu w nauce i technice. Badając własność nowego kryształu fizycy stwierdzili, że YAG zabarwiony neodymem może znaleźć zastosowanie w obudowie laserów krystalicznych. Do tego celu potrzebne były jednak kryształy duże, większe niż można było otrzymać metodą krystalizacji z roztworu. Przeprowadzono szereg badań, w których okazało się, że najłatwiej uzyskać je metodą Czochralskiego.

………
– walidacja metod analitycznych
– szkolenia iso 22000
– Fotoprzekaźnik Sick
– wzorcowanie suwmiarek
– Rysunek Techniczny Maszynowy i Komputerowy Zapis Konstrukcji
– pomoc medyczna helper rozmówki
– Badania i pomiary w elektroenergetyce Orlik
– Vademecum elektryka Poradnik elektryka
– hologram els poznań
– hologram na els