Nawóz organiczny i naturalny różni się znacznie od chemicznych. Gleby z dużą ilością materiału organicznego pozostają luźne i przewiewne, posiadają więcej wilgoci i składników odżywczych, wzrost zastępczych organizmów glebowych oraz promowanie zdrowszego rozwoju korzeni roślin.

Jeśli dodawane są substancje chemiczne gleby stopniowo tracą swoją materię organiczną i aktywność mikrobiologiczna. Struktura gleby pogarsza się, stając się zwarta, bez życia i posiada mniejszą zdolność zatrzymywania wody i składników odżywczych. Powoduje to zwiększone potrzeby na zasilanie rosnących w nich roślin. Nawóz organiczny posiada kilka zalet, jedną z nich jest to, że działa powoli. Ich skuteczność jest jednak nie do przecenienia, ponieważ zawiera ona substancje organiczne, które poprawiają strukturę gleby oraz jej „urabialność”.
Stosując nawóz organiczny mamy gwarancję, że dodane substancje organiczne będą zwiększać działanie bakterii i grzybów w glebie.
Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie gleby, najlepiej dowiedzieć się najpierw, jakie potrzeby mają nasze rośliny.