Liczne i różnorodne materiały stosowane do nawożenia roślin najogólniej dzieli się na nawozy organiczne i mineralne. Podział ten uzasadnia nie tylko odmienny sposób ich produkcji, ale zupełnie różny skład chemiczny, a także inny sposób oddziaływania na rośliny. Nawozy organiczne produkowane są z materiałów organicznych i odchodów zwierząt gospodarskich lub różnych materiałów odpadowych pochodzenia roślinnego. Rolę nawozu organicznego może też spełniać po przyoraniu zielona masa roślin lub nawet słoma. Nawozy organiczne żywią rośliny i wpływają korzystnie na właściwości gleby. Nawozy organiczne zawierają substancje pochodzenia roślinnego, a więc występują w nich wszystkie niezbędne dla roślin składniki pokarmowe. Jednak zawartość poszczególnych makroskładników jest bardzo mała, mieści się zwykle w granicach od 0,1 do 1%, a mikroskładników ? jeszcze mniejsza. Dlatego nawet przy bardzo dużych dawkach tych nawozów ilość pokarmów często nie wystarcza do uzyskania wysokich plonów. Większość składników pokarmowych zawartych w nawozach organicznych staje się dostępna dla roślin dopiero po ich mineralizacji w glebie. Dlatego nawozy te działają wolno i długo, a rośliny mogą z nich korzystać nie tylko przez jeden okres wegetacyjny, ale również w latach następnych.