Obszar ziemi użytkowanej rolniczo można powiększać jedynie w niewielkim zakresie, ponosząc dodatkowe koszty na transformację innych użytków, zagospodarowanie nieużytków bądź też osuszanie naturalnych zbiorników wodnych. Inną specyficzną cechą ziemi jest jej niezniszczalność. W związku, z tym w rachunku kosztów produkcji nie uwzględnia się kosztów amortyzacji ziemi. Amortyzacja bowiem związana jest integralnie ze zużywaniem się trwałych środków produkcji i przekazywaniem ich wartości produktom wytworzonym w tych procesach produkcyjnych, w których te środki uczestniczą. Ziemia użytkowana rolniczo jest jednak niezniszczalna fizycznie oraz z punktu widzenia swej wartości użytkowej jedynie wtedy, gdy jest racjonalnie użytkowana. Rabunkowa gospodarka prowadzi do zniszczenia ziemi, np. na skutek erozji lub wyjałowienia gleby. Ziemia jest wytworem natury, a nie człowieka. Stąd nie ma ona wartości w sensie ogólnym, która powstaje na skutek uprzedmiotowienia się pracy ludzkiej. Nie oznacza to jednak, że ziemia nie ma wartości wymiennej i ceny. Wartość wymienna i cena ziemi związana jest z jej wartością użytkową.

………
– WŁAŚCIWOŚCI OLEJU OPAŁOWEGO
– Szkoła języków obcych Dębica
– Tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego
– hologramy els
– język angielski w edukacji wczesnoszkolnej kraków
– STUDNIÓWKA W ZAMKU KSIĄŻ
– Tłumacz przysięgły języka holenderskiego
– służebność przesyłu
– hologram els warszawa
– gablota zewnętrzna Paraga