To zupełnie jasne i oczywiste, że literatura powinna być czytana w szkołach i to nie tylko przy specjalnych okazjach. Wydaje się, że poznanie tajników literatury może przynosić niesamowicie pozytywne efekty i dzięki temu dzieci oraz młodzież w szkołach mogą pozyskiwać dodatkową wiedzę. Jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to z całą pewnością w dalszym ciągu będzie się udawać uzyskiwać całkiem zadowalające wyniki, jeśli weźmie się pod uwagę styczność z literaturą. To zrozumiałe, zsach nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, iż to właśnie literatura jest jednym z kluczowych elementów, który w ostatecznym rozrachunku może przyczyniać się do wzrostu poziomu debaty publicznej. Początkowa wiedza w tym zakresie powinna być przyswajana w szkołach, bo tylko w taki sposób można mieć solidnie wykształcone społeczeństwo. Literatura daje bardzo dużo dobrego w odniesieniu do pojedynczych osób, jak i całych grup. Na pewno należy to uwzględniać we wszelkich rozważaniach, by się o tym w praktyce przekonać.