Na przełomie XVIII i XIX wieku działał w Wielkiej Brytanii jeden z najwybitniejszych ekonomistów rolnych świata ? Arthur Young. Był on pod wpływem doktryny fizjokratów, ale nie zgadzał się z ich tezą, że jedynym produktywnym działem gospodarki narodowej jest rolnictwo. YOUNG zapoczątkował szkołę liberalną w rolnictwie, która miała zwolenników nie tylko wśród naukowców, ale i wśród rolników praktyków. Był on zwolennikiem wielkiej gospodarki. Był również twórcą doktryny proporcjonalnego gospodarstwa, jako najbardziej dochodowego. Uważał, że użytkownikiem ziemi powinien być dzierżawca, a nie właściciel. W swoich pracach przedstawił kilka modeli idealnej farmy. Za optymalny obszar gospodarstwa uważał 1400 akrów. Propagował rachunkowość podwójną i obliczanie zysku z każdej działalności, a także zajmował się różnymi kluczami podziałowymi kosztów pośrednich. W księgowości finansowej wprowadził dziennik, księgę kasową i księgę główną. Ubolewał nad tym, że zbyt mało farm prowadzi rachunkowość. Yunga nazywano ?apostołem postępu w rolnictwie”. Współczesny mu był J. Thull, działający również w Anglii i należący do tej samej szkoły liberalnej. Zdaniem niektórych przewyższał on dorobkiem naukowym nawet Yuonga. Do jego prac nawiązywał najwybitniejszy francuski ekonomista rolny DUHAMEL du MONCEAU, nazywany ?Smithem ekonomiki rolnictwa”.

………
– legitymacja hologram
– naklejka els
– fugi epoksydowe
– Tłumacz przysięgły języka flamandzkiego
– hologram na legitymację studencką
– naklejki legitymacja
– szkolenia iso 27001
– Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis
– Pomoc domowa w niemczech rozmówki Księgarnia Warszawa
– Testy przygotowujące do egzaminu SELEKCJONERSKIEGO