Na rzekach i kanałach buduje się jazy piętrzące i zastawki. Służą one do podnoszenia zwierciadła wody w glebie w okresach niedoboru opadów i najmniejszych przepływów wód. Spiętrzane wody nie tylko zasilają gleby w przylegającej dolinie, ale też nawadniają tereny dalej położone. Doliny dużych rzek chronimy przez zalewami, budując obwałowania przeciwpowodziowe. Zależnie od wielkości rzeki, buduje się wały w niewielkim oddaleniu od jej brzegu lub też w odległości nawet kilkuset metrów. Obszar między wałem a rzeką, tzw. międzywale, stanowi koryto wielkich wód. Szerokość międzywala musi zapewnić pomieszczenie przewidywanych przepływów wód wielkich. Tereny rolnicze chroni się na ogół przed zalaniem taką wodą, której prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 1%, tzn., że może się ona zdarzyć przeciętnie raz na sto lat. Tereny miast i zabudowy przemysłowej są chronione przed zalewem wodami jeszcze większymi, o prawdopodobnym wystąpieniu raz na kilkaset lat. Obwałowania chronią doliny rzek przed wylewami. Długość dotychczas wybudowanych obwałowań wynosi około 7900 km i chronią one 1 min ha użytków rolnych. Z doliny chronionej obwałowaniem woda nie może dopływać do rzeki w okresie wezbrań. Dlatego też za wałem gromadzą się miejscowe wody i podtapiają najniższe tereny. Dla ochrony przed tymi lokalnymi wodami buduje się stacje pomp, które przepompowują do rzeki dopływającą wodę.

………
– wiercenie w betonie zbrojonym
– busy do niemiec ze Słupska
– Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych
– Audyt wewnętrzny GHP, GMP, HACCP – poradnik praktyczny
– hologramy na legitymacje studencką
– chmura dla ekspertow e24cloud
– głodówka lecznicza
– sesja narzeczeńska Wrocław
– kurs na wózki widłowe ergon warszawa
– Nowe Czynniki Chłodnicze i Nośniki Ciepła, własności cieplne, chemiczne i użytkowe