Na wartość wymienną i cenę ziemi wpływa, to czy znajdują się na niej budynki mieszkalne i gospodarcze czy też jest ona ich pozbawiona. Wpływ ten bywa różny. Nieraz budynki podnoszą wartość ziemi, a czasem ją obniżają. W okresie intensywnego zwiększania skali produkcji, a więc i zwiększania obszaru gospodarstw, właściciele gospodarstw, które się powiększają, płacą więcej za ziemię bez budynków niż za ziemię z budynkami. Dotyczy to np. farm w USA. Zdarza się to również w Polsce w odniesieniu do gospodarstw indywidualnych. Również gospodarstwa uspołecznione chętniej przejmują ziemię bez budynków niż z budynkami. Tłumaczy się to tym, że zabudowa stwarza dodatkowe koszty: przejmowane budynki są najczęściej przestarzałe i nie dostosowane do nowoczesnej technologii, a obciążają przedsiębiorstwo dodatkowymi kosztami amortyzacji. Natomiast wartość materiału z rozbiórki budynków nie pokrywa zwykle kosztów rozbiórki, zwłaszcza gdy siła robocza jest droga. Klasyfikacja gleb w Polsce. W Polsce jakość, czyli wartość użytkowa gleb użytkowanych rolniczo określana jest urzędowo na podstawie klasyfikacji gleboznawczej przez zaliczanie gruntów do poszczególnych klas bonitacyjnych oznaczonych liczbami rzymskimi od I do VI. Do klasy I zaliczane są gleby najlepsze, do klasy VI ? najgorsze. Ponieważ klasy III i IV dzielą się jeszcze na podklasy a i b, zatem łącznie klas tych jest osiem.

………
– Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci
– Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia
– Modelowanie 3D w programie AutoCAD
– kurs instruktora hipoterapii
– nauka gry na gitarze dla dzieci poznań
– hologramy semestralne
– szkolenie iso 31000
– gabloty ekspozycyjne – Paraga Centrum
– Wózki jezdniowe podnośnikowe poradnik
– GEODEZJA T I – W TEORII I PRAKTYCE