Zawód architekta w Polsce

W Polsce zawód architekta jest znacznie bardziej złożony niż w wielu zachodnich krajach, na przykład w Anglii lub Francji. Architekci w Polsce zajmują się nie tylko tworzeniem koncepcji budynku, która łączy w sobie uwzględnienie kwestii użytkowych, społecznych oraz wizualnych, ale również technologią oraz dopasowaniem projektu pod wymagania warunków technicznych prawa budowlanego.

Polski architekt zadbać musi o podane w rozporządzeniu odległości ewakuacyjne, tak samo jak szerokość przejść, rozmieszczenie stref pożarowych oraz ich odpowiednie oddzielenie. System wentylacyjny to również coś, co jest jego obowiązkiem, należy określić w jaki sposób budynek będzie wentylowany oraz gdzie będą przebiegać piony oraz poziomy odpowietrzania i napowietrzania. Należy dobrać rodzaj ogrzewania oraz kanalizacji odpowiedni do lokalizacji i planu miejscowego, jak również wszystkie materiały oraz ich ułożenie i połączenia, rodzaje podłóg, stropów, ogólna konstrukcja, wyliczana później przez konstruktora.