W dzisiejszych czasach znajomość języków jest coraz bardziej pożądana. Składa się na to wiele czynników, chociażby to, że zauważalne są coraz częstsze migracje, czy to cudzoziemców do Polski, czy  Polaków za granicę. Obecnie w wielu zawodach wymagana jest znajomość języków obcych, od hoteli, aż po restauracje, w których kelnerzy powinni płynnie porozumiewać się z klientami w obcym języku. Na pewno jednym z najbardziej popularnych języków obcych jest angielski. Możemy zauważyć to nawet na podstawie tego, iż w życiu codziennym spotykamy się z coraz większą liczbą zapożyczeń z tego właśnie języka, przez co mimowolnie się go w pewien sposób uczymy. Sama znajomość wcześniej wspomnianych zapożyczeń jednak nie wystarczy do opanowania języka, więc również w szkołach stawia się coraz większy nacisk na języki obce. Szkoła językowa Poznań bardzo efektywnie i konsekwentnie przygotowuje swoich uczniów zarówno do egzaminów jak i do praktycznego wykorzystania nowych umiejętności chociażby w przyszłym zawodzie