Fotografia w dzisiejszych czasach ogrywa bardzo dużą rolę. Wiele osób traktuje ją jako swoją pasję, swoje hobby, niektórzy z nim wiążą z nią swoją przyszłość zawodową. Taką możliwość daje nam kierunek w szkole policealnej zwany: fototechnikiem. Fototechnik dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; wykonuje ręczną i maszynową obróbkę chemicznych materiałów fotograficznych; posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów; wykonuje fotografię. Ważne są tez wiedza i umiejętności z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej i marketingu. Absolwent dwuletniej szkoły policealnej o tym kierunku przygotowany jest do podjęcia pracy w przemyśle fototechnicznym, fotooptycznym, fotochemicznym, laboratoriach usługowych czy placówkach handlowych. Absolwent tego kierunku jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka: w laboratoriach naukowo ? badawczych, kryminalistycznych, medycznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.