Osoba stojąca na straży naszego bezpieczeństwa musi spełniać określone kwalifikacje. Efektywność jej pracy zależy zarówno od kondycji fizycznej czy stanu psychicznego. Nie można nikogo dyskryminować. lecz proces trafienia do służby w policji nie należy do łatwych i z pewnością nie jest on dany każdemu.
Określone przepisami testy do policji obejmują bardzo szerokie sprawdzenie kompetencji kandydata. W zasadzie rozpoczynają się one już w gabinecie medycyny pracy. Policjant musi być całkowicie zdrowy. Kolejne etapy rekrutacji do służby w policji mają na celu sprawdzenie motywacji kandydata. Następnie odbywają się testy z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, wydolności organizmu na testach psychologicznych kończąc. Nie mnie ważne jest przejście szczegółowej procedury umożliwiającej dostęp do dokumentacji niejawnej. osoby które w przeszłości miały nawet przelotny związek z grupami przestępczymi, nie przechodzą tego etapu.
Testy także pełnią inną funkcję: pozwalają komendantom łatwiejsze zarządzanie zasobami w danej jednostce. Nieco innych predyspozycji wymaga się w pionach śledczych, a nieco innych na przykład w sekcjach drogowych.