Poszerzanie swojej wiedzy i horyzontów jest istotne na każdym etapie życia. Powszechnie wiadomo, że bez odpowiednich umiejętności, informacji oraz wysiłku, niemożliwe jest znalezienie satysfakcjonującej nas pracy, albo chociaż takiej, z której uzyskiwane dochody pozwoliłyby nam na godnym poziomie utrzymać rodzinę.
Edukacja człowieka zaczyna się w domu, podstawy najważniejszych nauk oraz zachowania społecznie uważane za właściwe przekazują nam rodzice. Później, zarówno w kwestii moralnej, jak i w naukowej, rolę ich przejmuje przedszkole, a następnie szkoła podstawowa. Obecnie każdy musi skończyć również gimnazjum. No chyba, że przez wyjątkowo niesprzyjające okoliczności i nauczycieli, którzy zawsze wymagali zbyt wiele, osiągnie w tej szkole pełnoletność i zniechęcony brakiem postępów, przerwie swoją edukację.
Wyboru szkoły średniej młody człowiek musi dokonać już samodzielnie, jest to jedna z pierwszych poważnych decyzji w życiu. W razie niepewności, co do tego, jaką decyzję należy podjąć, zawsze może liczyć na wsparcie najbliższych oraz nauczycieli.