Gospodarstwa rolne nie działają w próżni, lecz w określonym środowisku przyrodniczym i ekonomicznym. Istnieje cały dział nauk ekonomiczno-rolniczych nazywany nauką o środowisku rolniczym. Środowisko to wywiera bowiem określony wpływ na przebieg produkcji rolniczej i na jej efektywność. Klasycy ekonomiki rolnictwa F. Aereobe i T. Brinkmann stworzyli teorię sił wpływających na przebieg i kształtowanie się produkcji rolniczej. Choć środowisko przyrodnicze i ekonomiczne kształtuje produkcję rolniczą, to jednak produkcję tę w ostatecznym rachunku wytwarza człowiek. Wśród rolników panuje powszechne przekonanie, że środowisko przyrodnicze i ekonomiczne, w którym znajduje się gospodarstwo rolne, wywiera określony wpływ/na efektywność jego działalności. Pogląd taki można znaleźć w każdym podręczniku ekonomiki gospodarstw rolniczych. Amerykański ekonomista W. G. Murray wyraźnie stwierdza, iż warunki przyrodnicze determinują rodzaj produkcji. Jednocześnie jednak człowiek, a więc podmiot gospodarujący na ziemi, podejmuje określone decyzje dotyczące tego, co i jak produkować. Może to być zarówno bezpośredni kierownik gospodarstwa, jak i przedstawiciel wyższych szczebli zarządzania. Decyzje te nie zawsze uwzględniają i nie zawsze mogą uwzględniać warunki przyrodnicze i ekonomiczne, w jakich się znajduje każde gospodarstwo.

………
– Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta
– VADEMECUM PIEKARZA Do nauki zawodu
– Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna poradnik
– ZBIÓR RECEPTUR CIASTKARSKICH oraz podstawy technologii półproduktów i wyrobów
– Hologramy na legitymacje
– kurs na wózki widłowe gdów
– audyt iso kraków
– naklejka legitymacja
– iso 14001 szkolenie kraków
– kurs na podesty ruchome