Wycinanki łowickie i sannickie
Wycinanki tej grupy, o najczęstszej formie prostokąta, kwadratu lub pasów, są zasadniczo jednobarwne. Niektóre z nich są jednak ozdabiane naklejkami w innym kolorze, jak w rawskich okrągłymi kropkami, opoczyńskich -dwubarwnymi rozetkami i gwiazdkami, a w sieradzkich małymi ,,księżycami” lub dużymi kwadratami o kontrastujących żywych barwach, co Znamionuje jedynie wycinanki o typie lokalnym, zwane ,,mazurami”. Wycinanki grupy łowicko-sannickiej wyodrębniają się zdecydowanie na tle wszystkich innych swym wielobarwnym malarskim charakterem oraz motywami i tematem, którym rzadko bywa abstrakcyjny ornament są nimi kwiaty w różnych kolorach i sceny z ludźmi. Kwiaty wypełniają zazwyczaj koliste ,,gwiazdy” i wstęgowe ,,tasiemki’’ podczas gdy postać ludzka panuje w pasowych „kodrach”' przedstawiających dawniej głównie wesele. Wycinanki sannickie pokrewne łowickim posiadają formę bardziej zwartą od tamtych i skromniejszą, ale bardziej kontrastową skalę kolorystyczną, zaznacza się to weselach przestawianych w wycinankach szczególnie w wielobarwnych ptakach w których wyróżnia się dosadnością kształtu i żywością barw oraz ich dekoracyjnym zestrojeniem para indyków. Specjalnością regionu sannickiego są dwie szerokie w wstęgi połączone dużym kołem i wypełnione zazwyczaj ornamentem w postaci rozgałęzionego drzewka o strzępiastych zakończeniach. Nazywano je ,,klapokami” i wieszano masowo, po sześć i więcej, na jednej belce, tak że zwisające końce tworzyły gęstwę wstęg wielobarwnych, dekorujących malowniczo powałę izby.