Edukacja artystyczna i nauka spełnia istotną rolę w rozwoju małego człowieka. Uwrażliwia go na sztukę i piękno otaczającego świata. W zależności od wybranej formy pomaga dziecku przelać uczucia na kartkę papieru czy też ująć je w wygrywanej melodii.

Wymogi dla ucznia trzeciej klasy z zakresu edukacji muzycznej wskazują, że powinien: odróżniać śpiewanie solowe i zespołowe, określić charakter emocjonalny muzyki, rozróżnić typy i rodzaje muzyki (klasyczna, pop, rock), wykonywać proste piosenki, znać pojęcia rytmu, melodii, tempa, dynamiki i akompaniamentu, rozróżniać instrumenty muzyczne, improwizować głosem. W zakresie wiedzy plastycznej powinien potrafić podjąć działalność twórczą przy pomocy dostępnych środków materialnych jak i elektronicznych, rozróżniać wybrane dzieła architektury.

Współcześnie większą wagę w porównaniu do poprzednich lat szkoła przywiązuje do zajęć typu: plastyka, muzyka, w-f. Dowodem na to są liczne koła pozalekcyjne, na które uczęszcza spora liczba dzieci i młodzieży.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.