Z kryształami zetknął się człowiek już w tych czasach, gdy szuka rzemienia do wyrobu narzędzi lub chronił się przed zimnymi nocami w naturalnych pieczarach i jaskiniach. Mimo to pierwszym człowiekiem, o którym wiemy ze zainteresowała go ich regularna budowa, był niemiecki astronom Kepler – ten sam, który odkrył trzy główne prawa ruchu planet. W 161 opublikowana został jego rozprawa ?O sześciokątnym śniegu”, w której ogłosił hipotezę, że płatki śniegu to kryształy lodu składające się z gęsto ułożonych, zamrożonych cząsteczek wody. Rozprawa potraktowana przez Keplera jako żart. stała się podstawą badań nad symetrią kryształów i ich geometrią. W 60 lat później duński lekarz i mineralog Niels Stensen odkrył, że ściany kryształów tych samych minerałów schodzą się zawsze pod tym samym kątem niezależnie od zewnętrznego kształtu kryształu (prawo stałości kątów). Jedno z podstawowych praw krystalograficznych ogłoszone zostało w roku 1784 przez wybitnego mineraloga-twórcę krystalografii jako odrębnej nauki, Francuza Renę Juste Hauy. Na podstawie licznych badań udowodnił, że kryształy nie są dziełem przypadku. W wyniku wielu żmudnych pomiarów opracował pierwszą teorię budowy wewnętrznej kryształów, określił, że każdy kryształ składa się z wielu komórek elementarnych o kształcie wielościanu, których powtarzanie się w trzech kierunkach pozwala odtworzyć cały kryształ, oraz wprowadził pojęcie przestrzennych sieci krystalicznych. Hauy odkrył również dwa inne podstawowe prawa krystalograficzne. Prawo, które mówi, że każda ściankę kryształu odcina na trzech podstawowych osiach kryształu takie odcinki, które podzielone przez siebie dają liczby całkowite – nazwano prawem odcinków wymiernych, oraz prawo symetrii.