Zmiany w Rodzinie na swoim

18 stycznia rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Projekt zdziwił zarówno kredytobiorców, jak i analityków rynku, którzy po głoszonych od wielu miesięcy planowanych modyfikacjach zaskoczeni są ograniczeniami, które Rada Ministrów narzuciła.

Zapowiadane zmiany miały dotyczyć rozszerzenia programu dopłat do kredytów o nowych beneficjentów. Dotychczas kredyt z dopłatą mogły zaciągnąć wyłącznie małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dziecko. Już na początku zeszłego roku pojawiły się informacje, których autorem było Ministerstwo Infrastruktury, że ?Rodzina na swoim? obejmie swym zasięgiem również osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Single w Polsce stanowią grupę ok. 5 mln osób ? nic więc dziwnego, że szukano pomysłów i rozwiązań na wsparcie również i tej grupy w działaniach mających na celu zakup mieszkania czy budowę domu.
rodzina na swoim Zmiany w Rodzinie na swoim

Zmiany w Rodzinie na swoim

W badaniach społecznych często pojawiały się statystyki mówiące o tym, że brak mieszkania jest jednym z głównych powodów, dla których osoby samotne nie zakładają rodzin. Jednocześnie dyskryminacja ?singla z wyboru? też nie jest niczym pochlebnym. Nie zrozumiałym więc jest fakt, że Ministerstwo Finansów, a za nim wszystkie pozostałe organy rządowe odrzuciły projekt rozszerzenia programu dopłat o osoby samotne.

Rząd nie znalazł uzasadnienia w kryteriach demograficznych, społecznych, jak i dochodowych. Singiel postrzegany jest więc jako osoba, która doskonale samodzielnie poradzi sobie ze sfinansowaniem inwestycji mieszkaniowej.

Zakup mieszkania na kredyt czy budowa domu w ramach programu ?Rodzina na swoim? będą również ograniczone wiekiem kredytobiorcy. O ile wcześniej nie miał on większego znaczenia, jeśli kredytobiorca spełniał założenia względem wieku, jakie mają poszczególne banki, o tyle zmiana w projekcie zakłada, że dopłaty do kredytów mogą być przyznane wyłącznie osobie, która nie ukończyła 35 roku życia. Według informacji BGK ponad 22% kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w ramach programu ?Rodzina na swoim? od początku trwania programu, miało więcej niż 35 lat.

Kolejnymi zmianami, jakie znalazły się w projekcie, jest ograniczenie rynku, na jakim nieruchomości będzie można nabyć. Większa część kredytów była udzielana na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Zmiany narzucają kredytobiorcy wybór wyłącznie nieruchomości na rynku pierwotnym ? nowych mieszkań, domów od dewelopera itp. Odpowiadające ustawodawcy nowe mieszkanie czy dom jednorodzinny, będzie dodatkowo ograniczone poprzez zmniejszenie mnożnika kształtującego maksymalny poziom cen metra kwadratowego nabywanej nieruchomości. Obecnie wynosi on 1,4 ? zmniejszony zostanie do 1,1. Oznacza to, że kryteria dla kredytów będzie spełniać niewielki odsetek nieruchomości od dewelopera.

Jedynym pocieszeniem jest fakt, że z programu nie została wyłączona ? jak zapowiadano ? budowa domu. Nadal będzie można skorzystać z kredytu preferencyjnego na nowy dom. Projekt tylko nakłada ograniczenia, kiedy dopłaty do kredytu mogą być wstrzymane: kredytobiorca uzyskał prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (oprócz spadku) lub zmienił sposób użytkowania domu, na budowę którego otrzymał kredyt.

Projekty domów muszą być nadal jednorodzinne, z przeznaczeniem mieszkalnym. Mogą to być wprawdzie projekty bliźniaków lub domy w zabudowie szeregowej, bez jednak funkcji gospodarczej czy usługowej.

Wspomniany wyżej wskaźnik cen określa również maksymalny koszt budowy domu, jaki obejmie program po zmianach. Zatem i tu dojdzie do znacznych ograniczeń, choć projekty domów dają większe możliwości niż zakup budowanego czy gotowego już mieszkania.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zmiany wejdą w życie. Teraz projekt musi zostać przekazany do parlamentu, a potem do podpisu przez prezydenta. Najbardziej realnym terminem wprowadzenia zmian jest początek II kwartału 2011 roku. Rząd zapowiedział już w projekcie, że ostatnie wnioski o uzyskanie kredytu w ramach programu ?Rodzina na swoim? będą przyjmowane do końca grudnia 2012 roku. Po tym czasie program zostanie zlikwidowany.