Przydomowe oczyszczalnie ścieków stały się bardzo popularnym rozwiązaniem, stosowanym przy nieruchomościach umiejscowionych na terenach, gdzie nie występuje infrastruktura kanalizacji miejskiej. Choć jest to wygodne rozwiązanie ekologiczne, pamiętać trzeba, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, są systemami wymagającymi obsługi. Systematyczne uzupełnianie zbiornika biopreparatami do szamb, zapewnia skuteczną utylizację nieczystości. Jest to zabieg wykonywany w zależności od zastosowanego środka, średnio raz na dwa, trzy tygodnie. Nie jest to oczywiście czynność uciążliwa, nie mniej jednak wymagana. Użytkownicy eksploatujący przydomowe oczyszczalnie ścieków, muszą także pamiętać, aby raz w roku dokonać całkowitego opróżnienia zbiornika oraz oczyszczenia filtrów. W tym miejscu warto zaznaczyć, że instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków, mogą być dofinansowane z różnego rodzaju programów wspierających wdrażanie rozwiązań ekologicznych. Warto zatem rozeznać taką możliwość, ponieważ może to obniżyć koszt zakupu i instalacji systemu.