Na podstawie wymagań co do długości fotoperiodu wszystkie rośliny okrytonasienne można podzielić na trzy grupy: 1) rośliny dnia krótkiego, wytwarzające kwiaty tylko wówczas, gdy fotoperiod nie przekracza pewnej krytycznej liczby godzin na dobę, różnej dla różnych gatunków (np. rzepień – Xant- hium zakwita tylko wówczas, gdy długość dnia wynosi 15 godzin lub mniej); 2) rośliny dnia długiego, zakwitające jedynie przy fotoperiodzie dłuższym od pewnej krytycznej długości dnia; 3) rośliny niewrażliwe na długość dnia, kwitnące niezależnie od długości fotoperiodu. Rośliny dnia krótkiego kwitną zwykle wczesną wiosną lub późnym latem i jesienią, zaś rośliny dnia długiego – w okresie późnej wiosny i wczesnego lata. U obu grup roślin można wywoływać kwitnienie w dowolnym czasie, poddając je działaniu właściwego fotoperiodu w sztucznych warunkach, np. w szklarni. Jest to praktykowane szeroko w produkcyjnej uprawie kwiatów. Jednakże przynajmniej u niektórych roślin reakcja fotoperiodyczna związana z kwitnieniem uwarunkowana jest w rzeczywistości nie tyle długością okresu świetlnego w ciągu doby, co czasem trwania okresu ciemności. Na przykład dowiedziono, że przerwanie okresu ciemności nawet krótkotrwałym błyskiem światła zapobiega zakwitaniu pewnych roślin. Należy do nich soja, która zakwita szybko, jeżeli rośnie w warunkach trwającej 16 godzin ciemności i 8 godzin światła na dobę. Jednakże kwitnienie nie następuje, jeżeli 16-godzinne okresy ciemności są przerywane kilkusekundowymi błyskami światła o umiarkowanym natężeniu.