Obiektywizm dziennikarski

Mass media ogarniają społeczeństwo ze wszystkich stron i na każdym kroku spotykamy się z wysypem tekstów i reportaży na każdy temat. Ważne jest więc to, aby przeprowadzić skuteczą selekcję źródeł, by znaleźć tylko najbardziej wiarygodne i rzetelne. Jak więc sprawdzić, czy gazeta jest rzetelna? Najlepiej byłoby oczywiście samemu wziąć udanym w danym wydarzeniu, by potem porównać, jak zostało ono później przedstawione w czasopiśmie. Nie zawsze jest to jednak możliwe, więc trzeba opierać się na tym, jak na ogół różne wiadomości są przedstawiane w danym medium. Problem pojawia się, gdy artykuły są zabarwione własnymi poglądami autora i gdy mamy do czynienia z tekstami, czy też reportażami słownymi, pisanymi pod wpływem emocji i własnych upodobań. Należy pamiętać, że praca dziennikarza opiera sie w głównej mierze na obiektywiźmie oraz na tym, by jak najrzetelniej przedstawić określoną wiadomość. Traci znaczenie fakt, jakie autor ma poglądy na życie. Ważne jest natomiast to, czy potrafi on spojrzeć na wszelkie tematy bez żadnej dozy subiektywności.