Edukacja jest świadomym, zorganizowanym systemem działania, którego celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka.
Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne odcisnęły piętno w tej dziedzinie życia.
Edukację można podzielić na :
-społeczną-gdzie społeczeństwo dąży do stworzenia sobie optymalnych warunków rozwoju
-jednostkową-edukacja daje dobro oraz szczęście jednostkom.
Edukacja przygotowuje do zawodu, a ludziom inteligentnym umożliwia pełne korzystanie z życia.
Ludzie zaczynają rozumieć zadania społeczne, słuchać o swoich potrzebach.
Każdy ma interes w tym więc, żeby szkolnictwo i edukacja były na wysokim poziomie.
Szkoła jest ogólna nazwą dla wszelkiego typu placówek edukacyjnych.
W Polsce wyróżnić możemy szkoły publiczne i szkoły prywatne, niepubliczne.
Wśród nich wyróżniamy szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, uzupełniające oraz szkoły wyższe.
Po roku 1991 powstały w Polsce szkoły niepubliczne, które stanowią swoista konkurencję dla szkół publicznych.