Rolą szkoły jest edukacja młodego człowieka. Poprzez naukę, integrację z rówieśnikami jego rozwój i przygotowywanie go do życia w społeczeństwie. Dokładne cele i program edukacji został ściśle ujęty w licznych konspektach oświatowych.

Wynika z nich jaką partię materiału po roku czasu dziecko powinno opanować w zaawansowanym stopniu. Treści nauczania są rozpisane dla poszczególnych typów edukacji jak: edukacja polonistyczna, matematyczna, plastyczna, muzyczka, języka obcego itd. Uczeń kończący klasę I powinien w zakresie wiedzy matematycznej umieć dostrzegać symetrię pomiędzy obiektami, potrafić rozróżniać kształty, znać liczby, potrafić kontynuować rozpoczęty szlaczek, wykonywać proste obliczenia. Na zajęciach komputerowych po pierwszej klasie uczeń potrafi uruchomić program, korzystać z klawiatury i myszki.

Nauka i intensywność przyswajania wiedzy jest silnie uzależniona od prowadzących zajęcia nauczycieli. Stosowane przez nich metody i techniki skutecznie aktywizują klasę oraz każdego ucznia z osobna.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.